O poruci

Autor informacije

Elektroinstalacije

 

Na području elektroinstalacijskih radova AM NEW SYSTEM može ponuditi sledeće usluge:

-instalacije jake i slabe struje u svim vrstama objekata
-gromobranske instalacije
-telefonske instalacije
-informatičke mreže
-antenske instalacije
-instalacije sistema tehničke zaštite (protiv požarna zaštita, video nadzor, protiv provalalna zaštita)

 


 

Tags:

Nema komentara.

Ostavite odgovor